MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 10 din 19.01.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) și art. 106 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Maramureș în ședință ordinară, pentru data de 26 ianuarie 2018, ora 11.00 , având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați;
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru elevi;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport 2013 - 2019 prin schimbarea unor ore de plecare–sosire și eliminarea unor curse din graficul de circulație;
 5. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 112/ 2015 privind aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică „Extinderea și modernizarea suprafeței aeroportuare la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare” şi a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază, proprietarii sau deținătorii acestora precum și sumele individuale aferente despăgubirilor;
 6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent de securitate din cadrul Serviciului județean de pază Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor Județului Maramureș reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș pentru Asociația Grup de Acțiune Locală Maramureș Vest, Asociația Microregională Mara - Natur, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – Moisei și Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi pe anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureș și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor;
 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a unui imobil aparținând domeniului public al judeţului Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 165/23.08.2016 privind aprobarea contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare pentru realizarea investiției publice de interes județean „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare”;
 12. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 166/23.08.2016 privind aprobarea garantării creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare”;
 13. Proiect de hotărâre privind implementarea în parteneriat a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță” la nivelul judeţului Maramureș pentru anul 2018;
 14. Proiect de hotătâre privind participarea Judeţului Maramureş la acțiuni și evenimente naţionale şi internaţionale de promovare turistică pentru anul 2018;
 15. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Maramureş la acţiuni şi evenimente din domeniul relațiilor internaționale în anul 2018;
 16. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Academia de Vară ARE” în judeţul Maramureş în anul 2018, în colaborare cu Adunarea Regiunilor Europei;
 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş;
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Baia Mare;
 19. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de selecţie pentru membri Consiliului de administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.

          Art.2. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 ianuarie 2018
Nr. 10
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.