MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 485 din 26.05.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 31 mai 2017, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2016 pentru bugetul propriu al judeţului;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliul judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş “ S.A.;
 5. Proiect de hotărâre privind identificarea imobilelor constituite din terenurile adiacente unor drumuri judeţene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”;
 6. Proiect de hotărâre privind identificarea imobilelor constituite din terenurile aferente coridoarelor de expropriere de pe drumurile judeţene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Ocna Şugatag;
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului cunoscut sub numele de Hotel Corona, azi Hotelul Tisa situat în strada Libertăţii, nr. 8, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, înscris în MI 2015 la poziţia 447, cod MM-II-n-A-04718, cu o suprafaţă construită de 1512 mp., aria desfăşurată 2830 mp şi o suprafaţă utilă de 2052 mp + teren aferent în suprafaţă de 3050 mp, înscris în CF 51821 Sighetu Marmaţiei, nr. cadastral 886, C1-886;
 10. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş situate în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. V. Alecsandri nr.1;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureș în cursul anului 2016;
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pentru finanţări nerambursabile din bugetul judeţului, pe anul 2017;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017;
 16. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/21 aprilie 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 19. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de asistență şi de reprezentare a Autorității Contractante Judeţul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare şi daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum GF S.R.L. în baza Contractului de proiectare şi execuție lucrări nr.4988/10.06.2015, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș” cod SMIS 24129.
 20. Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 mai 2017
Nr. 485
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.