MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 519 din 21.06.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 iunie 2017, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliul judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil - teren, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Şişeşti;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil - teren, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Copalnic Mănăştur;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile - terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Coaş;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile - terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Remetea Chioarului;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile - terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Ardusat;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile - terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Fărcaşa;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile - terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Gârdani;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil - teren, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Sălsig;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile - terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Ariniş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş aflat în administrarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă din domeniul tineretului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „REDUCES - Regional Economic Development Using Circular Economy Business Models for Sustainability” (Dezvoltare economică regională durabilă utilizând modele de afaceri ale economiei circulare) în cadrul celui de-al treilea apel de proiecte al programului INTERREG EUROPE;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog 2014 – 2020;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din 12.06.2017;
 22. Proiect de hotărâre privind Promovarea în parteneriat a proiectului „Centru transfrontalier de dezvoltare și inovare – în domeniul protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului natural”, finanţabil prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria – Slovacia – România - Ucraina 2014-2020;
 23. Proiect de hotărâre privind selectarea variantei de logo ce urmează a fi prelucrată pentru finalizarea contractului încheiat pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 21 iunie 2017
Nr. 519

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.