MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 560 din 21.07.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 iulie 2017, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractul ce fac parte din familia ocupaţională „Administraţie”, din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş şi din serviciile publice din subordinea acestuia;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”, pe anul 2017;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului ce constituie Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: Completare extindere perimetru Aeroport Internaţional Maramureş şi a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază suplimentar, proprietarii sau deţinătorii acestora precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor;
 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al judeţului Maramureş a obiectivului Observator meteo OPDA şi darea acestuia în administrarea R. A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 101/ 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare” – varianta I – ranforsare cu straturi asfaltice;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 7/2015 privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării elementelor de identificare şi a raportului de evaluare a imobilului cu nr. M.F.P. 11891 din domeniul public al Statului Român şi aflat în administrarea Consiliului judeţean Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 13. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume pentru finanţarea nerambursabilă a unor nevoi culturale de urgenţă;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin schimbarea capetelor de traseu, a orelor din graficul de circulaţie a unui traseu şi introducerea unei staţii;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico - militare a judeţului Maramureş;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţi administrativ – teritoriale pentru realizarea proiectului „Primul ghiozdan”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaş (int. DJ 182C) – Remeţi pe Someş (int. DN 108E) Tronsonul Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeţi pe Someş (int. DJ 108E)”;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 224/11.11.2016;
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 229/15.11.2016 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Plan de revitalizare a satului Maramureşean”;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat şi cofinanţare pentru proiectul „Centrul Europe Direct Maramureş 2018-2020”, depus în cadrul Cererii de propuneri „Selectarea partenerilor pentru desfăşurarea de activităţi în calitate de Centre de informare Europe Direct în România (2018-2020)” lansată de Reprezentanţa Comisiei Europene (RCE) din România;
 23. Proiect de hotărâre de aprobare a Declaraţiei de intenţie privind sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale de tineret din judeţul Maramureş, de sprijinirea candidaturii Municipiului Baia Mare la titlul de Capitala Tineretului din România 2018 – 2019.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 21 iulie 2017
Nr. 560
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.