MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 742 din 11.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 18 august 2017, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Morar Lucian Ioan Titus şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul lucrări suplimentare „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureș”, pe anul 2017;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului ce constituie Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: Completare extindere perimetru Aeroport Internațional Maramureș și a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază suplimentar, proprietarii sau deținătorii acestora precum și sumele individuale aferente despăgubirilor;
 6. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 152/ 2017 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2013 de desemnare a reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului;
 10. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017;
 11. Proiect de hotărâre de modificarea anexei Hotărârii nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor terenuri adiacente drumurilor județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 11 august 2017
Nr. 742
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.