MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 792 din 22.09.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 septembrie 2017, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 187/ 18.08.2017 a Consiliului judeţean Maramureş;
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali
 7. Proiect de hotărâre de modificare a anexei 1 a Hotărârii nr.94/27.04.2017 pentru aprobarea Planului de Întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017;
 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Echipei Intersectoriale Locale Maramureş pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor, prevenirea violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie;
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra apartament 1 al imobilului monument istoric cunoscut sub numele de Farmacia Buzath, situat în Piaţa Libertăţii nr. 23, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, cod LMI 2015 MM-II-m-B-04728;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Maramureş aflat în administrarea Spitalului judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Consiliului local al comunei Botiza a sectorului de drum judeţean DJ 186D – tronsonul cuprins între km 17+914 şi km 19+223;
 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Inclusivă Târgu Lăpuş;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin reducerea numărului de zile de circulaţie şi eliminarea unei staţii din graficele de circulaţie;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 15. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
 16. Proiect de hotărâre de modificarea Statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”.

           Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 22 septembrie 2017
Nr. 792
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.