MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 826 din 25.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Județean Maramureș în ședință ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          Președintele Consiliului Județean Maramureș emite prezenta

DISPOZIȚIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Maramureș în ședință ordinară, pentru data de 31 octombrie 2017, ora 12.00 , având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare–post mortem, al județului Maramureș” antrenorului Lascar Pană;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 97/2016, privind alegerea comisiei de validare;
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectare și execuție aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din satul Sârbi, comuna Fărcașa, aferent proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în județul Maramureș;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Maramureș pe anul 2017;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilele din domeniul public al județului Maramureș aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 121/31.05.2017, privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilele din domeniul public al județului Maramureș situate în municipiul Sighetu Marmației, str. Vasile Alecsandri nr. 1;
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Județean Maramureș a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmației, str. Ioan Mihaly de Apşa, nr. 2, sc. 1, parter, ap. 17;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren din domeniul public al Județului Maramureș aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii de Consiliu Judeţean nr. 188/18.08.2017 privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea de Consiliului Județean nr. 167/23.08.2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului Folcloric Național Transilvania;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Maramureș și instituțiile de cultură din subordine;
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2017 -2018;
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației pentru Consiliul de Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Maramureș”;
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș;
 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 127/31.05.2017;
 22. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii de Consiliu Județean nr. 102/27.04.2017 privind stabilirea structurilor sportive de performantă de prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2017;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor alocate pentru „Servicii recreative și sportive pe anul 2017 “;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru finantarea programului structurii sportive de prim eșalon “ Clubul sportiv școlar nr.2- Centrul Național de Excelență – UKRO Baia Mare “;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor de tip rezidențial si familial subordonate Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Maramureș;
 26. Punct de vedere privind plângerea prealabilă a domnului Gherman Vasile împotriva hotărârii de validare a consilierului județean Grad Gheorghe.

          Art.2. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului județului Maramureș;
 • Direcția juridică și administrație publică;
 • Mass-media județeană.

PREŞEDINTE,
GABRIEL VALER ZETEA
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
AURICA TODORAN
Baia Mare, 25 octombrie 2017
Nr. 826

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.