MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 893 din 04.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi art.106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 6 decembrie 2017, ora 12:00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Maramureș” academicianului Nicolae Alexandru Breban;
  2. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului propriu al județului Maramureș pe anul 2017;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere corp clădire psihiatrie bărbați”- inclusiv sistem de detecție şi semnalizare la incendiu corp clădire psihiatrie bărbați;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Județului Maramures pe anul 2017;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2017 la Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Maramureș”;
  7. Proiect de hotărâre privind retragerea unor sume alocate Direcției Județene pentru Tineret şi Sport Maramureș;
  8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul județului Maramureș pe anul 2017 în scopul premierii rezultatelor sportive deosebite obținute de sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal „Știința Baia Mare”;

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 4 decembrie 2017
Nr. 893

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.