MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Dispoziţia nr. 903 din 13.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) și art. 106 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Maramureș în ședință ordinară, pentru data de 19 decembrie 2017, ora 12.00 , având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiții” și în lista poziției „Alte cheltuieli de investitii” pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. şi Judeţul Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2017;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea variantei de LOGO al Județului Maramureș;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții, modificate, pentru Serviciul Judetean de Pază Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș, din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Maramureș și din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 94/ 27.04.2017 pentru aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri județene în anul 2017;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 51/2003 privind reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public județean atestat prin H.G. nr. 934/2002;
 13. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1;
 14. Proiect de hotârîre privind privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren din domeniul public al judeţului Maramureş, aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare și aprobarea constituirii unui drept de servitute către o parcelă de teren identificată prin Nr. cad. 106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C;
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren din domeniul public al judeţului Maramureş, aferent Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare și aprobarea constituirii unui drept de servitute către o parcelă de teren identificată prin Nr. cad. 106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C;
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat pentru reprezentanţii Consiliul Judeţean Maramureş la Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A;
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Mass-media județeană.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 13 decembrie 2017
Nr. 903
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.