MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a unui imobil aparținând domeniului public al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice și Patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Ținând cont de prevederile H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureș, precum şi al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Maramureş;
          În conformitate cu prevederile art. 867 şi ale art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi alin. (4), lit. a), ale art. 97 alin. (1) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a unui imobil, aparținând domeniului public al judeţului Maramureş, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrare nr.2453/638/2005 încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice și patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 10
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.