MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță” la nivelul județului Maramureș pentru anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul comun al Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte și al Direcției Economice și Patrimoniu, Adresa Asociației OvidiuRO înregistrată cu nr. 11679/12.12.2017, Adresa Instituției Prefectului Județul Maramureș cu nr. 517/17.01.2018 şi Adresa nr. 183/17.01.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Maramureş şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) alin. (5) și alin. (6) lit. a) precum şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță” la nivelul județului Maramureș pentru anul 2018, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Asociația OvidiuRo.
          Art.2. Se aprobă cofinanțarea cu 50% din valoarea proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță” la nivelul județului Maramureș, sume care vor fi prevăzute în bugetul Județului Maramureș pe anul 2018.
          Art.3. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Judeţul Maramureş, Instituția Prefectului Județul Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Asociația OvidiuRo, pentru implementarea proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță” la nivelul județului Maramureș pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Președintele Consiliului județean Maramureș care se mandatează să semneze toate documentele necesare implementării acestui proiect.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Inspectoratului Școlar Județean Maramureș;
  • Asociației OvidiuRo;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 13
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.