MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării evenimentului „Academia de vară ARE” în judeţul Maramureş în anul 2018, în colaborare cu Adunarea Regiunilor Europei

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul nr. 112 /18.01.2018 al Biroului de Relaţii Externe din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale;
          Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 9/10.04.1997 privind aderarea județului Maramureș la Adunarea Regiunilor Europei;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e) respectiv alin. (6) lit. a) şi c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului „Academia de vară ARE” în județul Maramureș în anul 2018, în colaborare cu Adunarea Regiunilor Europe (ARE) în conformitate cu Acordul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Relații Externe.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 16
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.