MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind numirea Comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş”S.A.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
          Văzând prevederile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice precum şi Hotărârea nr. 2/ 2017 a Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş”S.A.;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se numeşte Comisia de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A. în următoarea componenţă:
  1. Simicorescu Sorina-Olimpia;
  2. Breban Claudia-Maria;
  3. David Carmela-Elena.

          Art.2. Comisia de selecţie va îndeplini atribuţiile prevăzute în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016 şi în Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016, referitoare la desemnarea membrilor consiliului de administraţie la societăţile comerciale.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Ministerului Finanţelor Publice;
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Biroului Resurse Umane;
  • S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş”S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 32 voturi „pentru” şi un vot nul în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr.19
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.