MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Programului de transport 2013 - 2019 prin schimbarea unor ore de plecare – sosire și eliminarea unor curse din graficul de circulație

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice și Investiții şi avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          Văzând Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 37/27.02.2013 privind aprobarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pe perioada 2013 - 2019 modificată și completată;
          În conformitate cu prevederile art. 17 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 potrivit cărora în perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă actualizarea Programului de transport 2013-2019 prin schimbarea unor ore de plecare-sosire și eliminarea unor curse din graficele de circulație, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte dispoziții contrare îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică la:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Operatorilor interesați.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 4
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.