MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind majorarea tarifului lunar pentru un agent de securitate din cadrul Serviciului județean de Pazǎ Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureş, Adresa nr. 5/2018 a Serviciului județean de Pazǎ Maramures, Raportul Direcției Economice și Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială;
          Vǎzând prevederile Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare și ale H.G nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bazǎ minim brut pe țarǎ garantat în platǎ;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1), lit. f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramures, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă majorarea tarifului lunar pentru un agent de securitate din cadrul Serviciului județean de Pazǎ Maramureș, de la 2.542 lei la 2.720 lei, începând cu 1 ianuarie 2018.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Judeţean de Pazǎ Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 7
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.